हाम्रा प्रमाणपत्रहरू

प्रमुख घटनाहरू

2012 Metcera एक अभिनव उच्च प्रविधि उद्यम रूपमा दर्ता।

2014 उपयोगिता मोडेल को लागी पेटेंट को प्रमाणपत्र प्राप्त गर्यो

2015 ले TUV द्वारा ISO 14001 प्रमाणपत्र प्राप्त गर्यो।

2016 आविष्कार को लागी पेटेंट को प्रमाणपत्र प्राप्त

2018 ISO9001 गुणस्तर व्यवस्थापन नियन्त्रण प्रणाली प्रमाणपत्र प्राप्त

ewqw

हाम्रा प्रमाणपत्रहरू

ghr
htrh
ewqe